Klubové výstavy RETRIEVER KLUBU CZ v roce 2024

 

15.6.2024 Klubová výstava Náměšť na Hané

se zadáváním titulů KV, CAC, CAJC

s CCh

16.6.2024 Speciální výstava Náměšť na Hané

se zadáváním titulů vítěz SV, CAC, CAJC

s CCh

26.10.2024 Oblastní klubová výstava Královice u Slaného

bez zadávání titulu KV, CAC, CAJC

s CCh

http://www.rkkralovice.cz

27.10.2024 Klubová výstava Královice u Slaného

se zadáváním titulů CAC, CAJC

bez zadávání titulu KV

s CCh

http://www.rkkralovice.cz