Klubový šampion krásy


Podmínky k získání:

 

1. Titul může být zadán jedinci, který získal 4 x čekatelství CCh na výstavách pořádaných klubem RK CZ.

2. Podmínky ke splnění Klubového šampióna krásy je získání čtyř čekatelství CCh, a to nejméně 2 x na klubové nebo speciální výstavě se zadáváním CAC + CCh a 2 x na klubové oblastní výstavě pořádané RK CZ s udělením CCh. Uděluje ho rozhodčí jen při mimořádných kvalitách předvedeného jedince.

3. Časové období pro získání klubového šampiona krásy jsou minimálně dvě výstavní sezóny, horní hranice není stanovena

4. Čekatelství CCh se nezapisuje do průkazu původu a nelze ho použít k získání Českého šampióna krásy. CCh je klubový titul, nikoli oficiální titul FCI.

5. Po splnění podmínek majitel psa zašle originály kartiček CCh, kopie posudků z výstav a oboustrannou kopii PP na níže uvedenou adresu.

6. Certifikát (diplom) spolu s potvrzenými originály kartiček CCh bude majiteli zaslán poštou co nejdříve po zaevidování. Pohár bude majiteli psa slavnostně předán při závěrečných soutěžích na první klubové výstavě následujícího roku (bude-li zažádáno minimálně měsíc před jejich konáním, proto posílejte podklady včas, prosím). Majitel bude o předání písemně informován e-mailem.

7. Klubový šampion krásy je klubový titul a neopravňuje jeho držitele k zařazení do třídy vítězů a šampiónů na výstavě.

 

Podklady pro udělení titulu Klubový šampion zasílejte na adresu:

 

Miluše Bartusková
Šrobárova 527/13
720 00 Ostrava – Hrabová

+420 604 432 200
viceprezident@rkcz.cz

Ch CZ ONLY ONE GOLD FAMOUS GOLD, majitelka Lada Čermáková

Truebliss Walk the Talk, majitel Agatha Salceanu

Ch CZ FLAABR Z PADĚLSKÉHO MLÝNA, majitelka Jaroslava Bernatíková

JCH CZ, CH CZ, PL,HU, AU, SK IVUSCHKA Z KARPENTNÉ, majitelka Ing. Ivana Kučerová

JCH CZ, CH CZ, JCH SK, CH SK, Národní vítěz, Klubový vitěz, Krajský vítěz Jaffettuoso Kaila Od Ivanského Jezera, majitel Tereza Vaňková.

Interšampion C.I.B., GCh CZ, Ch CZ, PL, SK, JCh CZ FRAPPUCCINO DORADO BLANCO, majitel Roman Kaiml

Ch CZ,GCh CZ,CH PL Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury,

CLP/LR/ 30162, majitel Zímová Naďa

CIE, GCh Ch CZ,Ch CMKU, Ch Pl,Ch Sk,Ch A,Ch H,Jch CZ

CLP/NSR/793, Heavenly Ranger z Dejzyna Dvora,

majitel Hana Langrová

CIE,CIB, Ch CZ, Ch SK, Ch A,GCh CZ,Ch CMKU,JCh CZ

Glen Elgin of Labgold, CLP/LR/31770

majtel Lucie Pajerová

WW,EW, CIE, CIB,Ch Cz,Ch CMKU,GCh Cz,Ch RUS,Ch FIN,Ch Pl,Ch HU,GCh.HU,Show Hu,Ch A,Ch Hr,Ch LUX,Ch ROM,Ch MNG,GCh MNG,Ch LT,Ch Sk,GCh Sk, VystCh Sk ,SuperGCh Sk,Jch Cz,Jch Sk,Jch A,Jch H, VCh Cz,VCh Sk,VCh A,VCh HU Prince of Coco Kelečsky poklad CLP/CBR/851, majitel S. + Z.Sehnalíkovi,

CIE,CIB, Ch CZ, Ch SK, Ch A,GCh SK,Ch CMKU,Grand Ch CZ,Ch DK, Ch LIT,Ch ROM,Ch HU,GCh HU,Ch MNG,GCh MNG,Ch SCG,GCh SCG,Ch JUG,Ch Jadranu,Ch Mediteran,JCh SK Exclusive Winner Kelečský poklad CLP/CBR/1263,  majitel S. + Z.Sehnalíkovi

JWW,JEW,Ch CMKU,Ch A,Ch Sk,GCh Sk, Vyst Ch.Sk,Ch HU,GCh HU,Vyst Ch HU,CH ROM,GCh ROM,Ch.MNG, GChMNG,Ch Pl,Jch Cz,Jch Sk, Jch A Yes Yes New Coco Kelečský poklad CLP/CBR/1139,  majitel S. + Z. Sehnalíkovi

CIE ,CIB ,CH CZ, SK, A, PL, CRO, BUL, SLO,GCh CZ,GCh Sk,GCh BUL Lee Grand Sarblet CLP/LR/28644,  majitel David Šihor

CIE, CIB,Ch CZ,GCh CZ,Ch A,Ch Pl,Ch Sk,GCh Sk, Jch Cz, Jch SK Rowena Black Brianta CLP/FCR/3853,  majitel Jana Nešporová

CIE, Ch CMKU, Gch CZ, Jch CZ, Gch ME, Ch ME, Gch Sk, Ch SK, Jch SK, Ch RS, Ch PL, Ch AT, GCh BIH, Ch BIH, Ch MK, Ch Show HU, Ch Show HR, Ch Show SL Carol Fren Red Treasure CLP/NSR/943,  majitel Simona Švachulová

Jch CZ Avengers Bolt Lovely Red Luck CLP/NSR/1011,

majitel Petra Břečková

SU(u)Ch., SK Ch., PL Ch. SUSEDALENS REMINGTON SENDERO ČLP/FCR/4217/2014 majitel Lenka Smutná

Champion CZ, SK, PL, HU, RO, grand ch. CZ, RO Kind of Magic Famous Gold CLP/GR/17270 majitel Radka Štencelová

Ch CMKU,Ch Sk,GCh Sk, Vyst Ch.Sk,Ch HU,GCh HU,Vyst Ch HU,,Ch.MNG, GChMNG,Ch Pl,Jch Cz,Jch Sk Yo Yo New Coco Kelečský poklad CLP/CBR/1141,  majitel S. + Z. Sehnalíkovi

WW,EW,JEW,Ch CMKU,Ch A,Ch Sk,GCh Sk, Vyst Ch.Sk,Show Ch Sk.,Ch HU,GCh HU,Vyst Ch HU,CH ROM,GCh ROM,Ch.MNG, GChMNG,Ch Pl,CH.BIH.,Jch Cz,Jch Sk, Jch A,JCH BIH Word Winner Key Kelečský poklad CLP/CBR/1060,  majitel S. + Z. Sehnalíkovi

C.I.B.,C.I.E., CZ GrandCH CZ-SK-AT-HU CH, CZ JCHAsiku Inti Anka CLP/CCR/249 majitel: Ivana Rindošová

JCH CZ, SK, CH CZ, SK, PL Drogon Targaryen Fire, majitel Veronika Čížek Marková & Antonín Žárský 

Glow Red Rush Treasure, ČLP/NSR/1282 , majitel Lenka Johnová.

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel

další KLUBOVÝ ŠAMPION,  majitel