U P O Z O R N Ě N Í

14.4.2020 Aktuální informace….výstavy se přesouvají na datum 27 a 28.9.2020 

aktuání info :

https://www.facebook.com/groups/722816094573503/

Více zde: https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/

                                   

Srdečně zveme 2 klubové výstavy dne 2 a 3.5.2020 v Kelči 

nově!!!přihlášky převedeny 27-28.9.2020(uzávěrky III.-10.8,IV.-18.9. možno hlásit přes dogoffice,zde i propozice)

Dvě  výstavy retrieverů (klubová a speciální)  dne 2. a 3.5.2020 v Kelči
Klubová výstava se zadáním čekatelství CAJC, CAC,CC, res. CAC a tituly BOJ,BOV,BOS,BOB KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH 2020, KLUBOVÝ VÍTĚZ 2020
Speciální výstava se zadáváním čekatelství CAJC, CAC,CC, res. CAC a tituly BOJ,BOV,BOS,BOB  VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 2020
Během jednoho víkendu tak máte možnost získat 2x CAJC, 2x CAC, 2xCC  a také získáním  posudků z těchto výstav splnit jednu z podmínek uchovnění.

https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/

P   r   o   p   o   z   i   c  e                                        

RETRIEVER KLUB CZ ,ČMKU

Pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU RETRIEVERŮ s KV 27.9. + SPECIÁLNÍ VÝSTAVU RETRIVERU S VSV 28.9.

CAJC, CAC,CC, res CAC, KV/VSV,KVM/-, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS,čestná BIS,pracovní BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona)zadáváno v – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

V neděli „super BIS“ mezi BIS sobota a BIS neděle .

(V neděli před závěrečnými soutěžemi předání klubových championů a vyhlášení + předání Pes/fena roku)

 27.9.2020

 budou  doplněni rozhočí z ČR

Hlavní rozhodčí : (bude doplněn)

FCR,CBR*

 

 

LR*  
GR* CCR,NSR*

 

 

 

 28.9.2020 Hlavní rozhodčí : (bude doplněn)
LR* GR*

 

 

CCR,CBR,NSR* FCR*

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a

případnou změnu nebo doplnění rozhodčích při nepředvídaných situacích.

UZÁVĚRKY:

 

III. uzávěrka 10.4.2020 prodlouženo  do 10.8.2020             

 IV.uzávěrka(DO) prodlouženo  do 18.9.2020

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

I.uzávěrka/1.výstava

01.03.2020

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 750/30 850 /34
Druhý pes 600/25 700/28
Štěnata,dorost 350/14 450/18
Veterán,čestná 250/10 350/14
Soutěže 250/10 350/14

 

II.uzávěrka/ 1.výstava 22.03.2020 Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 850/34 950/38
Druhý pes 700/28 800/32
Štěnata,dorost 450/18 550/22
Veterán,čestná 350/14 450/18
Soutěže 350/14 450/18

 

III.uzávěrka/1.výstava

 /do 10.8.

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 950/38 1050/42
Druhý pes 800/32 900/36
Štěnata,dorost 550/22 650/26
Veterán,čestná 450/18 550/22
Soutěže 450/18 550/22

 

IV.uzávěrka/1.výstava

do 18.9(pouzeDO)

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 1100/44 1200/48
Druhý pes 1000/40 1100/44
Štěnata,dorost 650/26 700/28
Veterán,čestná 550/22 600/24
Soutěže 500/20 550/22

 ——————-

I.uzávěrka/2.výstavy

01.03.2020

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 1400/56 1600 /64
Druhý pes 1100/44 1300/52
Štěnata,dorost 600/24 800/32
Veterán,čestná 500/20 600/24
Soutěže 400/16 600/24

 

II.uzávěrka/ 2.výstavy 22.03.2020 Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 1600/64 1800/72
Druhý pes 1300/52 1500/60
Štěnata,dorost 800/32 1000/40
Veterán,čestná 600/24 800/32
Soutěže 500/20 800/32

 

III.uzávěrka/2.výstavy     upraveno do 10.8.

10.04.2020

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 1800/72 2000/80
Druhý pes 1500/60 1700/68
Štěnata,dorost 1000/40 1200/48
Veterán,čestná 800/32 1000/40
Soutěže 700/28 800/32

 

IV do 18.9. Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 2000/80 2200/88
Druhý pes 1700/68 1900/76
Štěnata,dorost 1200/48 1400/56
Veterán,čestná 800/32 1000/25
Soutěže 700/28 800/32

 

*Vystavovatel, který je členem Retriever klubu CZ, a hradí nižší poplatek, musí v doložit členské číslo,které uvede jako variabilní symbol, v opačném případě uvede jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu.

 

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je zcela totožné s prvním psem, v opačném případě bude považován za dalšího prvního psa. Každá další změna,přeřazení z třídy do třídy,doplnění bude zpoplatněno částkou 50 Kč.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce původní III.uzávěrky (10.4.2020 )za 50% ceny přihlášky.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 22.04.2020(nově po 18.9) nebo budou uhrazeny na místě(pouze po předchozí dohodě) v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa z ceny třetí uzávěrky.

Podmínkou přijetí přihlášky je současné uhrazení odpovídajícího poplatku- odpovídající uzávěrky a současně doložení platebního dokladu o úhradě v dané uzávěrce. Datum uzávěrky je zároveň datum ,kdy musí být částka uhrazena.

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží chovatel.skupina,pár,plemeník za cenu 600 kč/soutěž

Junior Handling z tech.důvodů na výstavě dohlásit nejde.

 

Vstupné na výstavu

dobrovolné(kasička bude u veterinární přejímky a bude věnováno na konto útulku 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/

na Váš e-mail přijde obratem po zadání potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Bc.Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty pokud budou zaslané později(datum razítka na obálce) 15.4. 2020 , přihlášky které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení,kopii PP nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A                                                                         

 FIO BANKA, a.s.  číslo účtu :  č.účtu: 2100621823/2010  variabilní vygeneruje dogoffice ,Specif. symbol: 052020

IBAN: CZ5320100000002100621823  BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX FIO Banka Valasske Mezirici


variabilní symbol: vygeneruje systém dogoffice – je nutné aby variabilní symbol na přihlášce(v DO) a variabilní symbol použitý při platbě byl zadán stejně, aby byly platby spárovány.
Do zprávy pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a 2. a 3. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou stejně tak datum zadání přihlášky v systému a zároven ve stejný den odeslaná platba, paltba později bude akceptovaná daná uzávěrka.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
PO čtvrté UZÁVĚRCE A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou ke stažení v dogoffice  cca 3-6 dní před výstavou. 

 

Propozice:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu(championát,titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené . Dále je nutné  k přihlášce  doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

 

Klasifikace v jednotlivých třídách:

  1. a) třída baby a dorostu
  • velmi nadějný
  • nadějný
  1. b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů
  • výborný
  • velmi dobrý
  • dobrý
  • dostatečný
  • diskvalifikován
  • neposouzen

 

Tituly :

Udělované ocenění a tituly sobota: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,                                                                                                                                         KLUBOVÝ VÍTĚZ 2020,Klubový vítěz mladých 2020

Udělované ocenění a tituly neděle: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,                                                                                                                                               VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 2020,SUPER BIS

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC

zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1

v sobotu zároven pes/fena CAJC= Klubový vítěz mladých 2020

CAC/CC zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1
res CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2

BOJ

 

zadává nejlepšímu  mladému  psovi nebo fence (mezi CAJC pes a CAJC fena)/po BOB
BOV zadává se psovi nebo feně pes každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1/po BOB
BOB nejlepší v plemeni (Nastupují CAJC pes a fena,KV pes,KV fena,V1 pes a fena veterán)
BOS nastupuje pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinecopačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB
BOB baby vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
BOB puppy vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
Klubový vítěz 2020(sobota) o tento titul nastupují všichni psi/feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC,CC
Vítěz spec.výstavy 2020(neděle) o tento titul nastupují všichni psi/feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC,CC

 

 

Závěrečné soutěže(pořadí):

V neděli před závěrečnými soutěžemi předání klubových championů

a vyhlášení + předání cen Pes/fena roku-nevyzvednuté hmotné ceny propadají.

        Dítě a pes hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem,bude pouze jedna věková kategorie 3-13letpřihlašujte proto v DOGOFFICE do jedné kategorie 3-13 všechny přihlášky!!!!

Nejlepší chovatelská skupina 

Nejlepší plemeník          

nejméně 3/maximálně 5 jedinců stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice   a z různých spojení – minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

plemeník s nejméně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita chovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.

 

Nejlepší pár   pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetkujednoho majitele
BABY BIS  nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB BABY
PUPPY BIS nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB PUPPY
VETERAN BIS a res BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOV
JUNIOR BIS a res BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOJ
PRACOVNÍ BIS nastupují všichni psi/feny s V1,CAC v třídě pracovní všechna plemena
ČESTNÁ BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi V1 v čestné všechna plemena
BIS,r.BIS nastupují všichni kteří obdrželi BOB

V neděli „SUPER BIS“  bude vybrán mezi BIS sobota a BIS neděle   

Program:

08.00 – 09.00 přejímka psů

09.00 – 09.15 zahájení výstavy

09.15 –cca 14.30 posuzování v kruzích

Po posuzování v kruzích závěrečné soutěže

cca 17.00  ukončení výstavy

 

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

 

 

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

Doklady nezbytné(doporučené) pro účast na výstavě

– originál průkazu původu(doporučený)

– očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním

– doklad o přijetí na výstavu-vstupní list

Třídy takto budou i posuzovány:

štěňat (baby) 4 – 6 měsíců
dorostu(puppy) 6 – 9 měsíců
 mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
otevřená od 15 měsíců
pracovní od 15 měsíců + pracovní certifikát
vítězů od d 15 měsíců + doložení titulu
veteránů od 8 let
čestná od 15 měsíců + doložení titulu

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        – pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

–  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

Další informace Bc.S.Sehnalíková 777 006509