POZOR PRODLOUŽENÍ TŘETÍ UZÁVĚRKY DO 3.9.2018!!!

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
RETRIEVER KLUB CZ

pořádají

DVOUDENNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU RETRIEVERŮ (2 x CAC)

Během jednoho víkendu možnost získat 2x CAJC, 2x CAC a získáním dvou posudků splnit jednu z podmínek uchovnění!

v sobotu 8. 9. 2018 v jezdeckém areálu TJ Eliot v Brně – Žebětíně

CAJC, CAC, res CAC, Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona), ve třídách – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ROZHODČÍ SOBOTA

Hlavní rozhodčí

Zdenka Jílková

GR – psi Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR – psi Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK FCR

 

Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT
GR – feny Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR –feny Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK CBR, CCR, NSDTR Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT

 

v neděli 9. 9. 2018 v jezdeckém areálu TJ Eliot v Brně – Žebětíně

CAJC, CAC, res CAC, Vítěz Eliotu, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona), ve třídách – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

 

ROZHODČÍ NEDĚLĚ

Hlavní rozhodčí

Zdenka Jílková

GR – psi Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR – psi Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK FCR

 

Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT
GR – feny Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR –feny Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK CBR, CCR, NSDTR Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT

UZÁVĚRKY A VÝSTAVNÍ POPLATKY

Uzávěrky přihlášek:

I. uzávěrka – 27.6.2018  II. uzávěrka – 18.7.2018  III. uzávěrka – 3.9.2018

Výstavní poplatky:

1. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
27.6.2018  za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 800 Kč 1500 Kč 700 Kč 1300 Kč
za dalšího psa bez katalogu 700 Kč 1300 Kč 600 Kč 1100 Kč
štěňata a dorost 350 Kč 600 Kč 300 Kč 500 Kč
veteráni a čestná 300 Kč 500 Kč 200 Kč 300 Kč
soutěže 350 Kč 600 Kč 250 Kč 400 Kč
2. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
18.7.2018  za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 900 Kč 1700 Kč 800 Kč 1500 Kč
za dalšího psa bez katalogu 800 Kč 1500 Kč 700 Kč 1300 Kč
štěňata a dorost 400 Kč 700 Kč 350 Kč 600 Kč
veteráni a čestná 350 Kč 600 Kč 250 Kč 400 Kč
soutěže 400 Kč 700 Kč 300 Kč 500 Kč
3. uzávěrka ZÁKLADNÍ CENA CENA PRO ČLENY RETRIEVER KLUBU*
3.9.2018  za 1 výstavu za obě výstavy za 1 výstavu za obě výstavy
 za prvního psa včetně katalogu 1000 Kč 1900 Kč 900 Kč 1700 Kč
za dalšího psa bez katalogu 900 Kč 1700 Kč 800 Kč 1500 Kč
štěňata a dorost 450 Kč 800 Kč 400 Kč 700 Kč
veteráni a čestná 400 Kč 700 Kč 300 Kč 500 Kč
soutěže 450 Kč 800 Kč 350 Kč 600 Kč
*Vystavovatel, který je členem Retreiver klubu CZ, a tudíž hradí nižší poplatek, musí přiložit k přihlášce členskou průkazku v pdf (lze stáhnout z osobního účtu člena Retriever klubu CZ – pokud nevíte jak na to, kontaktujte prosím matrikáře).

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s první přihláškou. Každá další změna na další přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 22.8.2018 nebo budou uhrazeny na místě, v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa v ceně třetí uzávěrky

Psi musí být přihlášeni prostřednictvím přihlášky do termínu 3. uzávěrky a musí za ně být uhrazen výstavní poplatek (dle výše do termínu uzávěrky)

 

Vstupné na výstavu:  ZDARMA

Parkování: ZDARMA

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/( na Váš e-mail musí přijít potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE – PŘIHLÁŠKA PRO ZASLÁNÍ POŠTOU
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Ing. Tereza Kunčíková
Preslova 87
602 00 Brno
Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty! Přihlášku zaslanou e-mailem akceptujeme pouze po předchozí domluvě, ve výjimečných případech.
Přihlášky zaslané poštou nebudou přjaty pokud budou zaslané později než 20. 8. 2018 a přihlášky zaslané poštou, které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A                                                                         

 FIO BANKA, a.s.  číslo účtu 2801427847/2010
variabilní symbol: Vaše telefonní číslo
– je nutné aby variabilní symbol na přihlášce a variabilní symbol použitý při platbě byly zadány stejně, aby bylo možno platby spárovat
zpráva pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou nebo datum zadání přihlášky do dogoffice.cz.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
V případě stornování přihlášky vystavovatelem do termínu první uzávěrky stornopoplatek činí 100,- Kč. Po druhé uzávěrce již není storno přihlášky možné!
Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky, popatek 100,- Kč. Po třetí uzávěrce již není přeřazování možné.

PO TŘETÍ UZÁVĚRCE A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem. 

Propozice

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ ) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých, mezitřídy, otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

Klasifikace:

a) třída baby a dorostu

  • velmi nadějný
  • nadějný

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

  • výborný
  • velmi dobrý
  • dobrý
  • dostatečný
  • diskvalifikace
  • neposouzen

Ocenění

 

Udělované ocenění a tituly: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, KLUBOVÝ VÍTĚZ

O udělení rozhodují rozhodčí, nejsou nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1
CAC, CC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1
res CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2
BOJ titul získává nejlepší mladý pes nebo fena,každého plemene se zadaným čekatelstvím CAJC
BOV o tento titul soutěží pes a fena každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1
BOB o tento titul soutěží CAJC pes a fena, pes a fena, kteří získali titul Klubový vítěz a V1 veteráni pes a fena
BOS do soutěže nastupují pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB
BOB baby titul získává pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
BOB puppy titul získává pes nebo fena, kteří byli ve třídě dorostu oceněni VN1
KLUBOVÝ VÍTĚZ (zadavá se pouze v sobotu) o tento titul soutěží všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC
VÍTĚZ ELIOTU  (zadavá se pouze v neděli) o tento titul soutěží všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC

Soutěže

BABY BIS nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN 1
PUPPY BIS nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří bylinastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli    ve třídě dorostu oceněni VN1
JUNIOR BIS nastupují psi i feny ze tříd mladých, kteří obdrželi  BOJ
VETERAN BIS nastupují psi i feny ze tříd veteránů, kteří obdrželinastupují psi i feny ze tříd veteránů, kteří obdrželi   BOV
BIS nastupují všichni psi i feny, kteří obdrželi BOB
Udělení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta je odpovídající.

Nejlepší pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina nejméně tři jedinci stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice a z různých spojení – minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele
Nejlepší plemeník nastupuje plemeník  s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Dítě a pes hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se (Mladý vystavovatel)  psem, soutěžit se může i se psem, který nebyl posouzen na výstavě, věk dětí 3-17 let !!!POZOR PŘI PŘIHLAŠOÁNÍ V DOGOFFICE JE VĚK UVEDEN 3 – 9 let – toto omezení ignorujte 🙂 platí věk 3 – 17 let

Program:

08.00 – 09.00 přejímka psů na výstavišti

09.00 – 09.15 zahájení výstavy

09.15 – 14.30 posuzování v kruzích

15.00 – 17.00 soutěže

17.00 ukončení výstavy

 

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1400,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky

psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě

a) originál průkazu původu

b) očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním

c) doklad o přijetí na výstavu

Rozpis tříd

třída štěňat (baby) 4 – 6 měsíců
třída dorostu 6 – 9 měsíců
třída mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
třída otevřená od 15 měsíců
třída pracovní od 15 měsíců + certifikát
třída vítězů od d 15 měsíců + doklad o příslušném titulu
třída veteránů od 8 let
třída čestná od 15 měsíců + doklad o příslušném titulu

Rozhodčí

rozhodci

Mrs. Janis Ward Laurenley UK

Golden retriever
rozhodci

Mrs. Paula Edwards - Lovehayne UK

Golden Retriever
rozhodci

Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK

Labrador retriever
rozhodci

Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT

FCR, CCR, CBR, NSDTR
rozhodci

Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT

CBR, CCR, NSDTR, FCR
Výstavní výbor si vyhrazuje právo, v případě nutnosti změnu rozhodčích.

Sponzoři

Hlavní sponzor

Další sponzoři

Inzerce v katalogu, reklama na výstavě, stánek na výstavě

Inzerce v katalogu – rozměr strany A5

Inzerce uvnitř katalogu – černobílý tisk
celá A5 …………………………………………… 500 Kč pro chovatele, 1000 Kč pro komerční inzerenty (pořadatel není plátce DPH)
polovina A5 ………………………………………300 Kč pro chovatele, 600 Kč pro komerční inzerenty (pořadatel není plátce DPH)

Inzerce na vnitřní straně obálky -barevný tisk, celá A5 …………2000 Kč (v nabídce pouze dva barevné inzeráty) (pořadatel není plátce DPH)

Inzeráty je nutno podat nejpozději do dne uzávěrky na adresu uvedenou na první straně VE FORMÁTU TISKOVÝCH DAT. Reklamu Vám můžeme zpracovat za poplatek cca 500 Kč/inzerát.

Pronájem prodejního místa na výstavě:
Stánky umístěny hned vedle výstavních kruhů, pronájem pouze místa (můžeme zařídit pronájem party stanu), plocha stánku 3x2 metry, po dohodě lze i větší, do stánku lze zavést elektřinu
Cena prodejného místa pro oba dny výstavy: 2400 Kč (pořadatel není plátce DPH)

Prezentace přímo na výstavě
Možnost vložení vzorků (např. krmiva) či propagačních materiálů do tašky s katalogem, kterou obdrží každý vystavovatel, možnost rozdávání propagačních letáčků na výstavě, umístění venkovní reklamy v areálu výstavy
Cena pro oba dny výstavy: dohodou 

Ubytování

V okolí místa konání výstavy je mnoho možností ubytování od levných penzionů až po dražší hotely.

Uvádímě několik možností v okolí do 10 km:

SUPER ECONOMY

stanování příno v areálu výstavy – omezená kapacita, k dispozci studená voda a suchý záchod, rezervace na matrika@rkcz.cz

ECONOMY

Hotel Prosperita http://www.hotel-prosperita.cz/  Pejsci jsou vítáni, poplatek činí 240,- Kč/noc.

HOTEL

Hotel Žebětínský dvůr– https://www.zebetinsky-dvur.cz/         Pejsci jsou vítáni, poplatek činí 240,- Kč/noc.

Hotel Rakovec http://www.hotelrakovec.cz/

Hotel Santon http://www.resortsanton.cz

HOGO FOGO

Hotel Maximus   https://www.maximus-resort.cz  Pejsci jsou vítáni, poplatek činí 500,- Kč/noc.

Info in english

Retriever klub CZ organizes TWO-DAY RETRIEVER CLUB SHOW in Brno-Zebetin, Czech republic. Under Regulations of ČMKU 

SATURADY 8th Septmber 

awarded titles CAJC, CAC, res CAC, Club winner, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
CC (Challenge Certificate for Czech retriever klub Championship), in classes – intermediate, open, working and winners

JUDGES – SATURDAY

Chief judge

Mrs. Alena Čečrdlová

GR – males Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR – males Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK FCR- males and females

 

Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT
GR – females Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR –females Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK CBR, CCR, NSDTR, FCR puppy and baby Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT

 

SUNDAY 9th Septmber 

awarded titles CAJC, CAC, res CAC, Eliot winner, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS a BIS,
CC (Challenge Certificate for Czech retriever klub Championship), in classes – intermediate, open, working and winners

 

JUDGES – SUNDAY

Chief judge

Mrs. Alena Čečrdlová

GR – males Mrs. Paula Edwards – Lovehayne UK LR – males Mrs. Christine Bailiss (Tissalian) UK FCR- males and females

 

Mr. Luis Peixoto (Realcorte) PRT
GR – females Mrs. Janis Ward Laurenley UK LR –females Mrs.Carol Reynolds (Carromer) UK CBR, CCR, NSDTR, FCR puppy and baby Mrs. Tina Peixoto (Realcorte) PRT

DEAD LINES AND FEES:

1st deadline – 27.6.2018    2nd deadline – 18.7.2018  3rd deadline – 3.9.2018
1st deadline STANDARD FEE REDUCED FEE FOR RETRIEVER CLUB CZ MEMBERS ONLY
27.6.2018  for 1 show for both shows for 1 show for both shows
fee for first dog (incl. catalogue) 34 EUR 62 EUR 30 EUR 54 EUR
for next dog in ownership of same owner as first dog (no catalogue) 30 EUR 54 EUR 25 EUR 46 EUR
puppy class, baby class 15 EUR 25 EUR 13 EUR 21 EUR
veteran class, honor class 13 EUR 21 EUR 9 EUR 11 EUR
competitions 15 EUR 25 EUR 11 EUR 17 EUR
2nd deadline STANDARD FEE REDUCED FEE FOR RETRIEVER CLUB CZ MEMBERS ONLY 
18.7.2018  for 1 show for both shows for 1 show for both shows
 fee for first dog (incl. catalogue) 38 EUR 70 EUR 34 EUR 62 EUR
for next dog in ownership of same owner as first dog (no catalogue) 34 EUR 62 EUR 30 EUR 54 EUR
puppy class, baby class 17 EUR 30 EUR 15 EUR 25 EUR
veteran class, honor class 15 EUR 25 EUR 11 EUR 17 EUR
competitions 17 EUR 30 EUR 13 EUR 21 EUR
3rd deadline STANDARD FEE REDUCED FEE FOR RETRIEVER CLUB CZ MEMBERS ONLY
3.9.2018  for 1 show for both shows for 1 show for both shows
 fee for first dog (incl. catalogue) 42 EUR 79 EUR 38 EUR 70 EUR
for next dog in ownership of same owner as first dog (no catalogue) 38 EUR 70 EUR 34 EUR 62 EUR
puppy class, baby class 19 EUR 34 EUR 17 EUR 30 EUR
veteran class, honor class 17 EUR 30 EUR 13 EUR 21 EUR
competitions 19 EUR 34 EUR 15 EUR 25 EUR
Puppy class and baby class cannot be entered as first dog.

For reduced fee must member of Retriever club CZ add to entry form as attachemt pdf member card (if you are member and you don´t know how to do that, pls contact matrika@rkcz.cz).Discount for second and other dogs can only be applied if the owner‘s name is identical with the first entryform. Any change in the second entryform, for example addition of co-ownership, will be treated as a new entryform at full price.

Fees which would be paid after 22nd August 2018 or would be paid at the show, will be raised of 9 EUR for each dog – in prices of fees of 3rd deadline.

Entrance fee at show for visitors: FREE

Parking: FREE

Contact:

Organiser: Retriever klub CZ – Spolek
Nová 1268/10
664 34 Kuřim

For info about show: Michaela Docekalova    prezident@rkcz.cz

For info about entry forms: Tereza Kuncikova   matrika@rkcz.cz

 

Entry forms:

On-line entry forms  http://www.dogoffice.cz    Also available in english. When entering through the application www.dogoffice.cz, you must recived e-mail with a confirmation message, if this does not occur, the entryform has not taken place! If you will not recive any confirmation message, please try online entry again or contact us.

Entry forms by post download here and send to this address:
Ing. Tereza Kunčíková
Preslova 87
ZIP code 602 00  Brno
Czech republic

Sending of entry forms by e-mail is possible only after prior agreement – please contact matrika@rkcz.cz  for detailed request of e-mail entry form.

Instructions for payment from abroad:

Name of bank: FIO BANKA, a.s.
IBAN: CZ4220100000002401427848                                                                                                                                        BIC: FIOBCZPPXXX                                                                                                                                                                             variable symbol: your phone number (if it is too long, just put without provote, example 004912345678, put just 12345678) !variable symbol by payment must be the same as mentioned on entryform                                                                                      message/notice: surname of owner of the dog

Bank fee is shared (SHA)

Fee is returned only if the entry form is denied by organiser. If the show is canceled of objective reaston (veterinary restricitons, disaster) fee would be used for covering the costs related to the show

Cancellation of an exhibitor by the 2nd closing date for fee CZK 100. After the 2nd closing date is no longer possible to cancel the application. Reclassification dog to another class at the request of the exhibitor to the third closing date for fee 100,- CZK. After the final deadline is no longer possible reclassification!

For the purpose of distinguishing payments for the 1st, 2nd and the 3rd deadline, the postal stamp date on the envelope containing the entryform is decisive. The entryform sen by post will not be accepted without an evidence of payment!!

Confirmation of entry form acceptance and entry sheet would be sent by e-mail only.

Propositions:

PROGRAM

8:00 to 9:00 acceptance of dogs

9:00 to 9:15 opening ceremony

9:25 – 14:30 judging in rings

15:00- 17:00 final competitions

17:00 – end the exhibition

NECESSARY TO BRING TO THE SHOW:

Pedigree of the dog, vaccination certificate or pet passport, entry sheet.

CLASSES:

Division into classes according ČMKU (listed in the application). For inclusion in the working class, it is necessary that you attach a photocopy of a certificate authorizing him to this Class (certificate of any hunting examination). For class winners or honorable, it is necessary that you attach a photocopy of the document, for inclusion in this class (international and national champion, national champion, Club winner, Special show winner, European Champion, World Champion). Titles must be obtained in competition with adults. For inclusion in class is crucial age of the dog on the day of the exhibition, other conditions must be met on the day of filing. For each dog must be filled in a separate application. To each application, attach a photocopy of the entire pedigree – applies to all individuals admitted to the exhibition. Without sided photocopy of pedigree will not be accepted. Exhibiting individuals may be signing on only one of those classes.

In all classes down the order of the first four dogs winning mark excellent or very good, for baby and puppy class: very promising and promising.

VETERINARY CONDITIONS:

Dogs must have a valid vaccination certificate or passport with the entry of the dogs were at the time of transfer of a valid rabies vaccination. Dogs from the EU member states and third countries must fulfill the conditions given by the European Parliament and Council Regulation 998/2003 of 26. 5. 2003. 2 Dogs must be clinically healthy. All the time during the dog show the owners must supervise / take care of the dogs so that they do not cause any damage to other dogs or humans.

PROTESTS:

A protest against the referee’s decision (award task order and titles) is not permitted. Protests are allowed only on formal grounds (violation of rules and propositions). The protest must be submitted in writing during the exhibition only, a deposit in the amount of CZK 1,400. If the protest is accepted, the sum forfeited to the organizer