Srdečně zveme na podzimní výstavu na Moravu(místo Chlumce nad Cidlinou)

https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/

P r o p o z i c e

RETRIEVER KLUB CZ ,ČMKU

Pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU RETRIEVERŮ

s udělením Víťěz Horky 2019

v neděli 08. 09. 2019 u lovecké chaty v Horce nad Moravou 

(v sobotu 7.9. den před výstavou možné se zůčastnit národní výstavy Olomouc)

CAJC, CAC,CC, res CAC, Vítěz Horky 2019, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS,čestná BIS,pracovní BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona)zadáváno v – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

 

 

 08.09.2019 neděle Hlavní rozhodčí : (bude doplněn)
GR,CCR*  

Kati Heiskanen(Finsko)

 

LR* Hannele Jokisilta(Finsko)
FCR,CBR* Krisi Nieminen(Finsko)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka – 05.07.2019  II. uzávěrka – 05.08.2019  III. uzávěrka 23.8.2019 IV.uzávěrka(DO)01.09.2019

 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

I.uzávěrka

05.07.2019

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 700/28 800 /32
Druhý pes 600/30 700/28
Štěnata,dorost 350/14 450/18
Veterán,čestná 250/10 350/14
Soutěže 250/10 350/14

 

II.uzávěrka 05.08.2019 Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 800/32 900/36
Druhý pes 700/28 800/32
Štěnata,dorost 450/18 550/22
Veterán,čestná 350 450/18
Soutěže 350 450/18

 

III.uzávěrka

23.08.2019

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 900/36 1000/40
Druhý pes 800/32 900/36
Štěnata,dorost 550/22 650/26
Veterán,čestná 450/18 550/22
Soutěže 450/18 450/18

 

 

IV.uzávěrka

01.09.2019(pouzeDO)

Člen RKCZ*/euro Nečlen RKCZ/*euro
První pes s katalogem 1000/40 1100/44
Druhý pes 900/36 1000/40
Štěnata,dorost 650/26 700/28
Veterán,čestná 550/22 600/24
Soutěže 500/20 550/22

 

*Vystavovatel, který je členem Retreiver klubu CZ, a hradí nižší poplatek, musí v doložit členské číslo,které uvede jako variabilní symbol, v opačném případě uvede jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu.

 

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je zcela totožné s prvním psem, v opačném případě bude považován za dalšího prvního psa. Každá další změna,přeřazení z třídy do třídy,doplnění bude zpoplatněno částkou 50 Kč.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky (5.8.2019 )za 50% ceny přihlášky.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 01.09.2019 nebo budou uhrazeny na místě(pouze po předchozí dohodě) v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa z ceny třetí uzávěrky.

Podmínkou přijetí přihlášky je současné uhrazení odpovídajícího poplatku- odpovídající uzávěrky a současně doložení platebního dokladu o úhradě v dané uzávěrce. Datum uzávěrky je zároveň datum ,kdy musí být částka uhrazena.

 

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží chovatel.skupina,pár,plemeník za cenu 600 kč/soutěž

Junior Handling z tech.důvodů na výstavě dohlásit nejde.

 

Vstupné na výstavu:  dobrovolné(kasička bude u veterinární přejímky a bude věnováno na konto útulku   www.voriskov.cz)

Parkování: 50 kč

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na http://www.dogoffice.cz/

na Váš e-mail přijde obratem po zadání potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty pokud budou zaslané později(datum razítka na obálce) 23.8. 2019 ,přihlášky které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení,kopii PP nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A                                                                         

 FIO BANKA, a.s.  číslo účtu :  č.účtu: 2100621823/2010 Specif. symbol: 092019

IBAN: CZ5320100000002100621823  BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX FIO Banka Valasske Mezirici


variabilní symbol: členské číslo(*člen)/telefonní číslo(*nečlen) – je nutné aby variabilní symbol na přihlášce(v DO) a variabilní symbol použitý při platbě byl zadán stejně, aby byly platby spárovány.
Do zprávy pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a 2. a 3. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou stejně tak datum zadání přihlášky v systému.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
PO čtvrté UZÁVĚRCE A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 3-5 dní před výstavou. 

 

Propozice:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu(championát,titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené . Dále je nutné  k přihlášce  doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

 

 

 

Klasifikace v jednotlivých třídách:

  1. a) třída baby a dorostu
  • velmi nadějný
  • nadějný
  1. b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů
  • výborný
  • velmi dobrý
  • dobrý
  • dostatečný
  • diskvalifikován
  • neposouzen

 

Tituly :

Udělované ocenění a tituly: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, KLUBOVÝ VÍTĚZ

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1
CAC, CC zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1
res CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2
BOJ zadává nejlepšímu  mladému  psovi nebo fence (mezi CAJC pes a CAJC fena)/po BOB
BOV zadává se psovi nebo feně pes každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1/po BOB
BOB nejlepší v plemeni (Nastupují CAJC pes a fena,KV pes,KV fena,V1 pes a fena veterán)
BOS nastupuje pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec

opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

BOB baby vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
BOB puppy vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1
Vítěz Horky 2019 o tento titul nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC

 

 

 

 

 

Závěrečné soutěže(pořadí):

        Dítě a pes hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem,bude pouze jedna věková kategorie 3-17 let

přihlašujte proto v DOGOFFICE do jedné kategorie 9-13 všechny přihlášky!!!!

Nejlepší chovatelská skupina

 

          

nejméně 3/maximálně 5 jedinců stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice   a z různých spojení – minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší pár   pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku

jednoho majitele

BABY BIS  nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB BABY
PUPPY BIS nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB PUPPY
VETERAN BIS a res BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOV
JUNIOR BIS a res BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOJ
PRACOVNÍ BIS nastupují všichni psi/feny s V1,CAC v třídě pracovní všechna plemena
ČESTNÁ BIS nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi V1 v čestné všechna plemena
BIS,r.BIS nastupují všichni kteří obdrželi BOB

 

Program:

08.00 – 09.00 přejímka psů

09.00 – 09.15 zahájení výstavy

09.15 –cca 14.30 posuzování v kruzích

Po posuzování v kruzích závěrečné soutěže

cca 17.00  ukončení výstavy

 

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

 

 

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

Doklady nezbytné(doporučené) pro účast na výstavě

– originál průkazu původu(doporučený)

– očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním

– doklad o přijetí na výstavu-vstupní list

 

 

 

 

Třídy takto budou i posuzovány:

štěňat (baby) 4 – 6 měsíců
dorostu(puppy) 6 – 9 měsíců
 mladých 9 – 18 měsíců
mezitřída 15 – 24 měsíců
otevřená od 15 měsíců
pracovní od 15 měsíců + pracovní certifikát
vítězů od d 15 měsíců + doložení titulu
veteránů od 8 let
čestná od 15 měsíců + doložení titulu

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        – pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

–  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace S.Sehnalíková 777 006509