Klubový šampion

Klubový šampion krásy
Podmínky k získání:
1. Titul může být zadán jedinci, který získal 4 x čekatelství CC na výstavách pořádaných klubem RK CZ.
2. Podmínky ke splnění Klubového šampióna krásy je získání čtyř čekatelství CC, a to nejméně 2x na klubové nebo speciální výstavě se zadáváním CAC a 2x na výstavě jakéhokoliv typu pořádané RK CZ (oblastní, klubová, speciální).
3. Titul není nárokový. Uděluje ho rozhodčí jen při mimořádných kvalitách předvedeného jedince.
4. Časové období pro získání klubového šampiona krásy jsou minimálně dvě výstavní sezóny.
5. Čekatelství CC se nezapisuje do průkazu původu a nelze ho použít k získání Českého šampióna krásy. CC je klubový titul, nikoli oficiální titul uznaný FCI.
6. Po splnění podmínek majitel psa zašle originály kartiček CC, kopie posudků z výstav a oboustrannou kopii PP se zapsáním uplatňovaných výstav hlavnímu poradci chovu v písemné podobě.
7. Návrh na udělení Klubového šampióna krásy předloží hlavní poradce chovu výboru klubu k odsouhlasení.
8. Certifikát spolu s pohárem bude majiteli psa předán při závěrečných soutěžích na klubové výstavě. Majitel bude o předání písemně informován.
9. Klubový šampion krásy je klubový titul a neopravňuje jeho držitele k zařazení do třídy vítězů a šampiónů na výstavě.

Hlavní poradce chovu
Lenka Malíková
Pamětník 14
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel. +420 603 320 262
poradcechovu@rkcz.cz

PRVNÍ KLUBOVÝ ŠAMPION majitel               , chovatel

DRUHÝ KLUBOVÝ ŠAMPION majitel            , chovatel